ศาลเจ้าพระโพธิสัตว์กวนอิมพระพิฆเณศวร หาดใหญ่จัดงานเทกระจาดยิ่งใหญ่ ตบท้ายองค์เทพแถมเลขเด็ด