เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า กรณี …