Sau vụ cháy nhà thờ Đức Bà Paris gây bàng hoàng người dân cả thế giới, dư luận người dân trong nước lại chú ý về TP.HCM, nơi có nhà thờ Đức Bà Sài Gòn đang trong giai đoạn "đại trùng tu".

Video: Toàn cảnh nhà thờ Đức Bà Sài Gòn trong giai đoạn đại trùng tu

Mộc Hương - Đỗ Thuận