คืนที่ผ่านมา ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง จังหวัดมหาสารคาม นำกำลังไปตรวจสอบร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย พบมีวัยรุ่นอายุระหว่าง 17- 18 ปี นั่งดื่มสังสรรค์กันอยู่ ตรวจสอบพบว่าบางคนยังอยู่ในวัยเรียน…