سردار آزمون در این هفته از رقابت های لیگ فوتبال روسیه نیز نتوانست برای تیمش گلزنی کند.