ทช. ย้ายที่อยู่ใหม่ให้มาเรียม พร้อมเตรียมแผนสำรอง ล่า …