กองทัพเรือภาค 1 ส่งเรือช่วย เรือประมงอับปางกลางทะเล ลูกเรือรอดชีวิต 5 คน ส่วนไต๋เรือสูญหายยังไม่ทราบชะตากรรม