TPO - Tại xã Yên Thọ (huyện Yên Định), cơ quan chức năng phát hiện nhiều hộ khá giả nằm trong danh sách cận nghèo và hưởng tiền hỗ trợ Covid-19.