دستور رهبر انقلاب برای رأفت با متهمان؛ دادخواهی نفتی ایران در اوپک؛ خداحافظ مربی پروازی؛ هر زمان تحریم ها لغو شد مذاکره می کنیم و مسابقه تجمل در عزا و عروسی؛ از جمله عناوین صفحه اول روزنامه های امروز کشورند.