Bên dưới bình luận, rất nhiều sao Việt không khỏi lo lắng và xót xa cho tình trạng của Hồng Ngọc.