“Nếu như tất cả các quốc gia thành viên không nộp đầy đủ và đúng hạn phí đóng góp của nước mình, thì chúng ta có nguy cơ không đủ kinh phí để thực hiện toàn bộ chương trình hoạt động và toàn bộ ngân sách đã được phê duyệt cho năm 2020”, ông Guterres nói khi phát biểu trong một sự kiện diễn ra tại LHQ.

Tổng Thư ký nhắc nhở rằng năm ngoái LHQ đã trải qua cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất trong thập kỷ. Ông lưu ý rằng tổng số nợ của các nước vào cuối năm 2019 đã tăng hơn so với cuối năm 2018.

“Tôi sẽ tiếp tục giám sát cẩn thận tình hình quỹ tiền mặt và hy vọng vào sự hỗ trợ của quý vị, để giúp chúng ta tránh được tình trạng khủng hoảng sâu sắc hơn”, ông Guterres nhận xét.

Vào hồi tháng 10 Tổng Thư ký LHQ đã thông tri tới các đại diện của đoàn ngoại giao tại New York về việc tình hình tài chính của tổ chức này xấu đi nghiêm trọng. Tính đến ngày 9 tháng 10 năm 2019 có hơn 50 nước thành viên, bao gồm cả Hoa Kỳ, chưa đóng góp đủ phí thành viên hàng năm vào ngân sách LHQ. Thậm chí LHQ buộc phải cắt giảm một số hình thức hoạt động nhất định và chuyển trụ sở ở New York sang chế độ hoạt động tiết kiệm.

Provided by Sputnik