1 สุโขทัย หากันให้วุ่นทั้งหมู่บ้านหนูวิ่งหนียักษ์ไปหลบในก่อไผ่จนหลับไป