สื่อต่างประเทศรายงาข่าว ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความมั่นคงจากหน่วยงานหลายแห่ง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เพื่อพิจารณา ถึงความเป็นไปได้ในการทดสอบนิวเคลียร์