หลังจากนายกรณ์ จาติกวณิช ลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ …