نمکی در ادامه صحبت هایش با اشاره به ماجرای ایدز در لردگان، گفت: حدود 40 هزار بیمار اچ ای وی مثبت در کشور شناسایی شده اند که هیچکس نمی داند که این افراد کجا هستند؛ بنابراین ما مَحرم مردم مملکت هستیم ...