จังหวัดมุกดาหารแถลงการณ์พบมีผู้ติดเชื้อจากโรคระบาดโควิด-19 แล้ว 3 ราย คือเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคลากรทางการแพทย์ ขอประชาชนมั่นใจกระบวนการป้องกันโรคของจังหวัด