ชธ.เล็งขุดเจาะสินภูฮ่อมเพิ่ม รักษาปริมาณก๊าซฯ-ผุดโรงไฟฟ …