เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม กลางดึกที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรว …