Ang mga minor day time stress ang mohatag og labad sa ulo. Kinahanglan ang extra quality time, ug oracion meditation ang mohatag og high energy. Lucky numbers ug color for the day: 17, 23, 33, 29 ug electric blue. by Madam Rosa