မတ်လ ၂၈ ရက် ညသန်းခေါင်ကျော်မှစပြီး ပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။