ชาวโคราชร่วมทำบุญเมือง 364 ปี ตักบาตรพระ 10,000 รูป ลานย่าโม ถวายเป็นพุทธบูชา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช อุทิศบุญให้ท้าวสุรนารี บรรพบุรุษ และผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรง