ผู้รับเหมา โต้ ถูกผู้คุมงานสั่งระงับการก่อสร้างเพื่อแก้แบบทั้งที่งานใกล้จะแล้วเสร็จ