เผยสินค้าสุขอนามัยขาดแคลน โรคโควิด-19 ก็น่ากลัวขึ้นเรื่อย ๆ