سخنگوی کاخ سفید گزارش تحقیقات استیضاح منتشر شده توسط مجلس نمایندگان آمریکا را گزارشی دروغین خواند که "هیچ مدرکی دال بر خطای ترامپ" به دست نداده است. ...