Bộ đội Hoá học thu gom bóng đèn compact tại hiện trường vụ cháy, sáng 12/9. Ảnh: Nguyễn Minh

Khoảng 8 giờ 30 phút, một số cán bộ Viện công nghệ môi trường (IET) thuộc Viện Hà lâm khoa học và công nghệ Việt Nam mang theo thiết bị chuyên dụng để lấy mẫu tại khu vực bị cháy gần cổng phụ của Công ty Rạng Đông

Ảnh: Nguyễn Minh

Ảnh: Nguyễn Minh

Cách đó không xa, Bộ đội Hoá học chuẩn bị các thiết bị, phương tiện sẵn sàng cho công tác xử lý môi trường tại khu vực này

Ảnh: Nguyễn Minh

Ảnh: Nguyễn Minh

Cán bộ Binh chủng Hoá hoc và Bộ Tư lệnh Thủ đô trao đổi sau cuộc họp bàn phương án tại trụ sở Rạng Đông trong sáng 12/9

Lực lượng Công binh của Bộ Tư lệnh Thủ đô chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ

Bóng đèn vỡ, vật liệu bị cháy được dọn dẹp trong sáng 12/9. Công tác dọn dẹp, xử lý môi trường ở công ty Rạng Đông sẽ còn tiếp tục trong những ngày tới