Giả vờ buộc dây giày, tiền đạo qua mặt hậu vệ đối phương để ghi bàn

Bác Ba Phi (st)

Thủ môn chuyên khiêu khích tiền đạo đối phương

Thủ môn Uruguay ghi bàn cho Brazil