กรมการขนส่งทางบก กำชับ!!! ผู้ประกอบการคุมเข้มพนักงานขับรถบรรทุก และรถโดยสาร เพิ่มความระมัดระวังการขับขี่ช่วงที่มีฝนตก ขอความร่วมมือตรวจสอบอุปกรณ์ส่วนควบและความพร้อมของตัวรถ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ประชาชนพบรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัย เอาเปรียบเปรียบผู้โดยสารแจ้งสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง