กรมควบคุมมลพิษ รายงาน คุณภาพอากาศ พื้นที่ กทม. ปริมณฑล ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หลายสถานี แต่ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาทุกพื้นที่ ประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ