ไก่ทอด เป็นอาหารที่มีอยู่ในแทบทุกวัฒนธรรมการบริโภคกระแสหลักของโลกปัจจุบัน เพราะกินง่าย รสชาติดี เราสามารถเดินไปตามท้องถนนเพื่อกินไก่ทอดหาดใหญ่ที่จังหวัดไหนๆก็ได้ในประเทศไทย หรือไปรับข้าวเหนียวไก่ทอดใหม่ๆร้อนๆที่ท้องสนามหลวง