Demokraterna i det amerikanska representanthuset har presenterat sin rapport för att få president Donald Trump ställd inför riksrätt.