ยังโอนเงินไม่ได้ 4.3 แสนราย รีบแจ้งเลขบัญชี รับเงินเยียวยาเกษตรกร 5 พัน ธ.ก.ส.ขอให้ผู้ลงทะเบียนที่ได้รับสิทธิ์ รีบแจ้งเลขบัญชีรับเงินภายในพ.ค.นี้