خادم موکب شهرستان بندرلنگه گفت: موکب بندرلنگه برای پنجمین سال پیاپی میزبان زوار و خا دمین حسینی است و تا کنون در این موکب بیش از 13 هزار نفر پذیرایی شده اند.