שנים רבות האמנתי שזו המגילה של שירי האהבה. שנים רבות גם אני לא ראיתי את הבלבול הנורא מכל, את האלימות הנרקמת בתוך שירי האהבה. אנחנו רגילות לזה, חונכנו להרדים את העיניים והלב בכל פעם שבו מתבלבלות אהבה ואלימות