ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดบอลไทยราคากระฉูด 'สมยศ' ยืนยัน สูงกว่าเดิมแน่นอน ทำให้คาดว่าตลอด 8 ปี ทะลุเกิน 1 หมื่นล้านบาท โดย 2 บริษัทที่ประมูลได้ กำลังจัดตั้งบริษัทที่ 3 มาดำเนินการโดยเฉพาะ ก่อนเปิดแถลงรายละเอียดเร็วๆ นี้