เมื่อวันที่ 15 ม.ค.ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเอกฉันท์ 368 เสียงไม่อนุญาตให้นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ นางสาวพรรณิการ์ วานิช และนายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ไปรับการสอบสวนในคดีอาญาในระหว่างสมัยประชุม ตามมาตรา 125 ของรัธรรมนูญพ.ศ.2560 โดยมี ส.ส. งดออกเสียงจำนวน 8 คน