ผู้ว่าฯสั่งด่วน‘ปิดนราธิวาส’ระงับเดินทางเข้าออกโดยยานพาหนะ ควบคุม‘โควิด’