คุณหมอรพ.สิชล พบ "นิ่วกรด" นับพันเม็ดอยู่ในถุงน้ำดี ผ่าออกมาดูเหมือน "ชาไข่มุก" พร้อมแนะนำหากมีอาการ หรือสงสัยว่าจะมีนิ่ว ให้รีบไปพบแพทย์ทันที