ล็อกแอนด์ล็อก หวังเป็นส่วนหนึ่งส่งเสริมให้ในเอเชีย และอาเซียนบรรลุแนวทางจัดการพลาสติกให้เหลือศูนย์ (Zero Waste) ได้สำเร็จ เทรนด์ลดการใช้พลาสติกในเกาหลีใต้กำลังติดลมบน ประชาชนต่างตื่นตัวตอบรับนโยบายรัฐบาลที่ได้ประกาศแผนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในประเทศและเริ่มใช้กฎหมายการอนุรักษ์ทรัพยากร รวมถึงส่งเสริมการรีไซเคิลขยะฉบับปรับปรุงเมื่อต้นปี2562