Hasil kajian Jawatankuasa Khas Kajian Hukuman Gantian Terhadap Hukuman Mati Mandatori akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri pada suku pertama 2020, demikian menurut jawatankuasa itu.