Menurut Fuziah Lynas menjadi pemenang dengan syarat baru ditetapkan kerajaan dan menyalahkan kerajaan terdahulu sebagai punca berlakunya keadaan tersebut.