เผย ราคาไข่ไก่ อุบลฯ พาณิชย์ชี้ไม่ขาดตลาด แต่ชาวบ้านต้องการสูงเลยหมดไว ใช้วิธีแก้ขายไข่แบบปันส่วน คือ คนละไม่เกิน 1 แผง รวมถึงนำไข่บรรจุใส่ถุง 5-10 ฟอง