คณะกรรมการอาหารและยา พร้อมเร่งรัดการขึ้นทะเบียนวัคซีน "โควิด-19" ในสถานการณ์เร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนในประเทศสามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างทั่วถึง