PENYAKIT Ain atau sumpahan dari padangan mata boleh dielak dengan amalan berwuduk dan berdoa.