หาคำตอบมาให้แล้ว บัตรคนจน เกษตรกร มีสิทธิลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5 พันบาท จากผลกระทบโควิด-19 ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 28 มี.ค.หรือไม่