- Dette kan skape en farlig situasjon i verdensrommet, sier amerikansk general.