Hakim Rahman dan Azyyati Ahmad bersama Dr John Laurence, Pengasas Borneo Street membincangkan tentang Borneo Street bawa produk tempatan ke London di dalam