>> Xem đáp án

Nancy (st)

'Rối não' với câu đố đoán màu chiếc mũ của tù nhân

Hình nào khác biệt nhất, tại sao?