"ทับทิม อัญรินทร์" ขอเคลียร์ ถูกโยงเป็นนางเอกสายวีนเรื่องเยอะ ขอผู้จัดเปลี่ยนตัวพระเอกเพราะรับไม่ได้กับพฤติกรรมการเป็นเพศที่สามนอกจอ