سخنان انتخاباتی رئیس جمهور و واکنش توئیتری سخنگوی شورای نگهبان به این اظهارات از بازتاب زیادی در فضای رسانه ای کشور برخوردار شده است.