Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Văn phòng Quốc hội vừa có văn bản thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sau chuyến thăm, làm việc với địa phương này vừa qua. Liên quan đến dự án di dân ra khỏi khu vực 1 kinh thành Huế, Chủ tịch Quốc hội giao Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội đôn đốc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu trình Chính phủ bố trí ít nhất 500 tỷ đồng để triển khai thực hiện.

Minh Khôi (T/h)